Domácí zdravotní péče

Informace

Zabývá se poskytováním zdravotních výkonů klientům, jak již z názvu plyne, v jejich vlastním domácím prostředí. Klient tedy na ošetření nedochází do zdravotnického zařízení, naopak zdravotní sestra dochází ke klientovi.
Zdravotní výkony provádějí výhradně kvalifikované zdravotní sestry. Každá zdravotní sestra je „registrovaná“ tj. má způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, udělenou MZ ČR.

Součástí práce sestry je edukovat klienta k obnovení schopnosti pečovat o svou osobu, ke zlepšení a udržení plné, nebo alespoň částečné mobility a tím zlepšit kvalitu jeho života

 • Komu je služba určena

Služba je určená všem, bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, kteří mají zdravotní problémy, omezenou mobilitu či plnou imobilitu, smyslové omezení, nebo nějaký specifický zdravotní problém a zdravotní stav nevyžaduje bezpodmínečný pobyt v nemocnici.

 • Kdo zdravotní péči ordinuje

Výkony zdravotní péče jsou prováděny na základě ordinace Vašeho praktického lékaře, případně na doporučení odborného lékaře (např.neurolog, dermatolog, chirurg, atp.) a dohody s praktickým lékařem.

 • Úhrada ordinované zdravotní péče

Zdravotní péče, ordinovaná lékařem, je klientům poskytována ZDARMA.
Provedené výkony, stejně tak doprava, jsou účtovány zdravotní pojišťovně, ke které je ošetřovaný klient přihlášen.

 • Rozsah péče

Zdravotní péči poskytujeme na celém území Hlavního města Prahy, po celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Zdravotní péče, hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, může být poskytnuta v rozsahu 1-3 návštěv denně.
Vyšší frekvenci návštěv lze dohodnout, avšak již za přímou úhradu klientem.

 • Dispečink

Zdravotní sestry pracují v terénu samostatně, mají však možnost kontaktovat dispečink společnosti pro řešení náhlých situací.
V každém případě, kdy dochází k jakémukoliv zhoršení zdravotního stavu klienta, neprodleně informujeme lékaře a rodinného příslušníka.
Dispečink agentury může využít i sám klient, nebo jeho rodina. Rádi Vám kdykoliv poradíme.
Číslo na dispečink – 702 155 093

 • Bezpečnost

Pro bezpečnost našich klientů je zdravotní sestra, ošetřovatelka držitelkou průkazu, který je opatřen fotografií a razítkem společnosti. Tímto průkazem dokládá, že je naším zaměstnancem. Na výzvu klienta je povinna průkaz předložit. Tuto identifikaci lze kdykoliv ověřit na našem dispečinku.

Zdravotní výkony a jejich popis

Zdravotní výkony jsou vždy ordinovány a průběžně konzultovány s ordinujícím lékařem.
Jsou hrazeny ze zdravotního pojištění klienta.

 

 • Odběry biologického materiálu

Sestra navštíví v ranních hodinách klienta, odebere biologický materiál( krev , moč , stolici atp.) a zajistí odvoz do laboratoře.

 • Aplikace injekcí
Nejčastěji se jedná o aplikaci inzulínu klientům, kteří nejsou schopni si inzulín aplikovat sami, současně sestra zaučuje buď samotného klienta, nebo jeho rodinu. Měří aktuální hodnoty hladiny cukru v krvi glukometrem, patologické hodnoty ihned hlásí lékaři. Dále jsou to injekce proti bolesti, vitamíny, jednorázové aplikace-např. vakcína proti chřipce.
 • Lokální ošetření
Převazy bércových vředů, proleženin, převazy hojících se operačních ran, ran vzniklých mechanickým poškozením apod.

Sestra sleduje vývoj hojení rány, který konzultuje s ošetřujícím, kožním lékařem.

 • Ošetření stomií

Nejčastěji:ošetření vývodů střeva břišní stěnou kolostomie-výměna stomického sáčku, ošetření okolí vývodu. Vývodu žaludku břišní stěnou-gastrostomie-ošetření vývodu, podání stravy (tekuté, nutriční), sledování průchodnosti vývodu. Ošetření vývodu dýchací trubice-tracheostomie-výměna kanyly, ošetření okolí.
Ošetření dalších typů stomií .
Sestra konzultuje s klientem jídelníček pro úpravu a pravidelnost stolice, vede klienta k samostatnosti.

 • Aplikace infůzí

Zajištění hydratace- doplnění tekutin zejména u starších osob se sníženým pocitem žízně, pro klienty, které nejsou schopny přijmout tekutiny přirozenou cestou.
Složení a množství aplikované infůze musí vždy přesně a písemně ordinovat lékař.

 • Klysma, výplach

Vyprázdnění obsahu tlustého střeva, z důvodu např. zácpy, nebo jako příprava před vyšetřením.

 • Cévkování

Péče o permanentní močové cévky, zajištění průchodnosti cévky-proplach, u žen výměna cévky. Sledování okolí cévky, předcházení zánětlivým procesům, včasné upozornění na počínající patologický proces.

 • Sledování fyziologických funkcí

měření krevního tlaku, srdečního tepu – sledujeme rychlost a pravidelnost, sledování tělesné teploty, sledování dechové frekvence. Patologické hodnoty jsou vždy neprodleně hlášeny lékaři.

 • Rehabilitace

Jedná se o rehabilitaci zejména ošetřovatelskou, která zahrnuje:
-kondiční cvičení pro udržení mobility,
-cvičení po operacích kloubů, zlomeninách,
-cvičení po mozkových příhodách, svalové ochablosti, neurologických onemocnění jako jsou parkinson či roztroušená skleróza, atp.

Součástí rehabilitace je nácvik chůze s francouzskými holemi, podpažními berlemi, chodítkem, posilování svalů, nácvik chůze po schodech a v terénu, aktivní i pasivní procvičování svalů a kloubů, jemné motoriky, cvičení řeči.
Cvičení u imobilních pacientů-komplexní procvičení svalových partií, velkých kloubů, prevence svalových spazmů a nepohyblivosti kloubů, polohování, posazování-vertikalizace, protahovací cvičení páteře.
Reflexní masáže zad, masáže krční páteře, ramen, lymfatické masáže, masáže svalových partií pro zlepšení prokrvení a tím omezení vzniku proleženin, atp.

 • Komplexní hygienická péče

Komplexní hygienická péče u osob imobilních, dopomoc s hygienou, prevence proleženin a opruzenin, hygiena prostředí, nácvik hygienických návyků, péče o inkontineci.

 • Péče o klienty umírající

Sestra provádí komplexní ošetřovatelskou péči, ve které jsou obsaženy veškeré výkony uvedené výše. Zajišťuje maximální možné fyzické pohodlí klienta, podává léky proti bolesti- opiáty.

Zejména pak pečuje o duševní potřeby klienta, ale i rodinných příslušníků. Sleduje psychosomatické potřeby, dietní, pitný a léčebný režim klienta. Pravidelně informuje lékaře o zdravotním stavu, informuje také rodinu o dalších potřebách, nebo potížích klienta.

V případě akutního zvratu zdravotního stavu klienta sestra poskytne adekvátní první pomoc, přivolá záchrannou službu, informuje ordinujícího lékaře a rodinu.

Domácí zdravotní péče

Odborné zdravotní výkony provádíme v domovech pacientů.

více informací

Pomoc seniorům

Cílem služby je umožnit našim klientům zůstat rovnocenným členem společnosti a zachovat v maximální možné míře důstojný život.

více informací

Pomůcky a přístroje

srtánka se připravuje

více informací

© Copyright 2010
Healthcare Assistance
and Social Services s.r.o.