Domácí zdravotní péče

Zdravotní výkony a jejich popis

Zdravotní výkony jsou vždy ordinovány a průběžně konzultovány s ordinujícím lékařem.
Jsou hrazeny ze zdravotního pojištění klienta.

 

 • Odběry biologického materiálu

Sestra navštíví v ranních hodinách klienta, odebere biologický materiál( krev , moč , stolici atp.) a zajistí odvoz do laboratoře.

 • Aplikace injekcí
Nejčastěji se jedná o aplikaci inzulínu klientům, kteří nejsou schopni si inzulín aplikovat sami, současně sestra zaučuje buď samotného klienta, nebo jeho rodinu. Měří aktuální hodnoty hladiny cukru v krvi glukometrem, patologické hodnoty ihned hlásí lékaři. Dále jsou to injekce proti bolesti, vitamíny, jednorázové aplikace-např. vakcína proti chřipce.
 • Lokální ošetření
Převazy bércových vředů, proleženin, převazy hojících se operačních ran, ran vzniklých mechanickým poškozením apod.

Sestra sleduje vývoj hojení rány, který konzultuje s ošetřujícím, kožním lékařem.

 • Ošetření stomií

Nejčastěji:ošetření vývodů střeva břišní stěnou kolostomie-výměna stomického sáčku, ošetření okolí vývodu. Vývodu žaludku břišní stěnou-gastrostomie-ošetření vývodu, podání stravy (tekuté, nutriční), sledování průchodnosti vývodu. Ošetření vývodu dýchací trubice-tracheostomie-výměna kanyly, ošetření okolí.
Ošetření dalších typů stomií .
Sestra konzultuje s klientem jídelníček pro úpravu a pravidelnost stolice, vede klienta k samostatnosti.

 • Aplikace infůzí

Zajištění hydratace- doplnění tekutin zejména u starších osob se sníženým pocitem žízně, pro klienty, které nejsou schopny přijmout tekutiny přirozenou cestou.
Složení a množství aplikované infůze musí vždy přesně a písemně ordinovat lékař.

 • Klysma, výplach

Vyprázdnění obsahu tlustého střeva, z důvodu např. zácpy, nebo jako příprava před vyšetřením.

 • Cévkování

Péče o permanentní močové cévky, zajištění průchodnosti cévky-proplach, u žen výměna cévky. Sledování okolí cévky, předcházení zánětlivým procesům, včasné upozornění na počínající patologický proces.

 • Sledování fyziologických funkcí

měření krevního tlaku, srdečního tepu – sledujeme rychlost a pravidelnost, sledování tělesné teploty, sledování dechové frekvence. Patologické hodnoty jsou vždy neprodleně hlášeny lékaři.

 • Rehabilitace

Jedná se o rehabilitaci zejména ošetřovatelskou, která zahrnuje:
-kondiční cvičení pro udržení mobility,
-cvičení po operacích kloubů, zlomeninách,
-cvičení po mozkových příhodách, svalové ochablosti, neurologických onemocnění jako jsou parkinson či roztroušená skleróza, atp.

Součástí rehabilitace je nácvik chůze s francouzskými holemi, podpažními berlemi, chodítkem, posilování svalů, nácvik chůze po schodech a v terénu, aktivní i pasivní procvičování svalů a kloubů, jemné motoriky, cvičení řeči.
Cvičení u imobilních pacientů-komplexní procvičení svalových partií, velkých kloubů, prevence svalových spazmů a nepohyblivosti kloubů, polohování, posazování-vertikalizace, protahovací cvičení páteře.
Reflexní masáže zad, masáže krční páteře, ramen, lymfatické masáže, masáže svalových partií pro zlepšení prokrvení a tím omezení vzniku proleženin, atp.

 • Komplexní hygienická péče

Komplexní hygienická péče u osob imobilních, dopomoc s hygienou, prevence proleženin a opruzenin, hygiena prostředí, nácvik hygienických návyků, péče o inkontineci.

 • Péče o klienty umírající

Sestra provádí komplexní ošetřovatelskou péči, ve které jsou obsaženy veškeré výkony uvedené výše. Zajišťuje maximální možné fyzické pohodlí klienta, podává léky proti bolesti- opiáty.

Zejména pak pečuje o duševní potřeby klienta, ale i rodinných příslušníků. Sleduje psychosomatické potřeby, dietní, pitný a léčebný režim klienta. Pravidelně informuje lékaře o zdravotním stavu, informuje také rodinu o dalších potřebách, nebo potížích klienta.

V případě akutního zvratu zdravotního stavu klienta sestra poskytne adekvátní první pomoc, přivolá záchrannou službu, informuje ordinujícího lékaře a rodinu.

Domácí zdravotní péče

Odborné zdravotní výkony provádíme v domovech pacientů.

více informací

Pomoc seniorům

Cílem služby je umožnit našim klientům zůstat rovnocenným členem společnosti a zachovat v maximální možné míře důstojný život.

více informací

Pomůcky a přístroje

srtánka se připravuje

více informací

© Copyright 2010
Healthcare Assistance
and Social Services s.r.o.