Domácí zdravotní péče

Informace

Zabývá se poskytováním zdravotních výkonů klientům, jak již z názvu plyne, v jejich vlastním domácím prostředí. Klient tedy na ošetření nedochází do zdravotnického zařízení, naopak zdravotní sestra dochází ke klientovi.
Zdravotní výkony provádějí výhradně kvalifikované zdravotní sestry. Každá zdravotní sestra je „registrovaná“ tj. má způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, udělenou MZ ČR.

Součástí práce sestry je edukovat klienta k obnovení schopnosti pečovat o svou osobu, ke zlepšení a udržení plné, nebo alespoň částečné mobility a tím zlepšit kvalitu jeho života

  • Komu je služba určena

Služba je určená všem, bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, kteří mají zdravotní problémy, omezenou mobilitu či plnou imobilitu, smyslové omezení, nebo nějaký specifický zdravotní problém a zdravotní stav nevyžaduje bezpodmínečný pobyt v nemocnici.

  • Kdo zdravotní péči ordinuje

Výkony zdravotní péče jsou prováděny na základě ordinace Vašeho praktického lékaře, případně na doporučení odborného lékaře (např.neurolog, dermatolog, chirurg, atp.) a dohody s praktickým lékařem.

  • Úhrada ordinované zdravotní péče

Zdravotní péče, ordinovaná lékařem, je klientům poskytována ZDARMA.
Provedené výkony, stejně tak doprava, jsou účtovány zdravotní pojišťovně, ke které je ošetřovaný klient přihlášen.

  • Rozsah péče

Zdravotní péči poskytujeme na celém území Hlavního města Prahy, po celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Zdravotní péče, hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, může být poskytnuta v rozsahu 1-3 návštěv denně.
Vyšší frekvenci návštěv lze dohodnout, avšak již za přímou úhradu klientem.

  • Dispečink

Zdravotní sestry pracují v terénu samostatně, mají však možnost kontaktovat dispečink společnosti pro řešení náhlých situací.
V každém případě, kdy dochází k jakémukoliv zhoršení zdravotního stavu klienta, neprodleně informujeme lékaře a rodinného příslušníka.
Dispečink agentury může využít i sám klient, nebo jeho rodina. Rádi Vám kdykoliv poradíme.
Číslo na dispečink – 702 155 093

  • Bezpečnost

Pro bezpečnost našich klientů je zdravotní sestra, ošetřovatelka držitelkou průkazu, který je opatřen fotografií a razítkem společnosti. Tímto průkazem dokládá, že je naším zaměstnancem. Na výzvu klienta je povinna průkaz předložit. Tuto identifikaci lze kdykoliv ověřit na našem dispečinku.

Domácí zdravotní péče

Odborné zdravotní výkony provádíme v domovech pacientů.

více informací

Pomoc seniorům

Cílem služby je umožnit našim klientům zůstat rovnocenným členem společnosti a zachovat v maximální možné míře důstojný život.

více informací

Pomůcky a přístroje

srtánka se připravuje

více informací

© Copyright 2010
Healthcare Assistance
and Social Services s.r.o.