Healthcare agentura

Představení společnosti

Společnost Healthcare Assistance and Social Services s.r.o., je nestátní zdravotnické zařízení s registrací, udělenou Magistrátem Hlavního města Prahy. Služby poskytujeme v oblastech

- DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

- POMOC SENIORŮM

Pro pacienty a klienty zajišťujeme služby již od roku 2000 na celém území Hl. m. Prahy.

Hlavním cílem naší práce je navrátit pacienta do normálního běžného rytmu života, zajistit sociální potřeby klienta, zlepšit v maximální možné míře pohybové schopnosti, schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti.Pro pacienty,kteří jsou v terminálním stadiu choroby, je naší prioritou zajistit důstojný a klidný odchod v prostředí jemu blízkém.

Díky moderním metodám v oblasti ošetřování nemocných, odborným personálem a v neposlední řadě citlivým a vlídným přístupem se nám plnění stanovených cílů daří.

více informací

Healthcare Assistance and Social Services s.r.o.

Plaňanská 573/1
108 00 Praha 10 - Malešice
email: info@healthcare-agentura.cz

další kontakty

Kde nás najdete

zobrazit na mapě

Domácí zdravotní péče

Odborné zdravotní výkony provádíme v domovech pacientů.

více informací

Pomoc seniorům

Cílem služby je umožnit našim klientům zůstat rovnocenným členem společnosti a zachovat v maximální možné míře důstojný život.

více informací

Pomůcky a přístroje

srtánka se připravuje

více informací

© Copyright 2010
Healthcare Assistance
and Social Services s.r.o.