601 592 141
702 155 093
info@healthcare-agentura.cz
Plaňanská 573/1, Praha

PRO LÉKAŘE

Naše společnost se zabývá poskytováním domácí zdravotní péče od roku 2000.
Vašim pacientům nabízíme kompletní portfolio výkonů, které lze v rámci domácí péče poskytovat.
Smlouvy máme uzavřené s pojišťovnami VZP, VoZP, ČPZP, OZP a ZPMVČR.

Zdravotní péči poskytujeme na celém území Hlavního města Prahy, po celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Frekvenci návštěv lze ordinovat v rozsahu 1-3 návštěvy denně, v případě terminálního stadia onemocnění i více.
Veškeré zdravotní výkony provádějí výhradně kvalifikované zdravotní sestry.
Potřebujete zajistit domácí péči ? 
Kontaktujte nás
Potřebujete kombinovat domácí péči a sociální pomoc ?
informace zde

Koho ošetřujeme ?

pacienty:
 • v rekonvalescenci po operacích, úrazech
 • s chronickým onemocněním pohybového aparátu
 • s chronickým onemocněním interního charakteru 
 • s omezením kognitivních funkcí
 • s omezenou mobilitou nebo imobilní 
 • v terminálním stadiu onemocnění

Jak často ?

Ošetřovací návštěvu domácí péče je možné poskytnout 

jednorázově např.

 • odběr biologického materiálu
 • odstranění stehů, aplikace injekce
 • kontrola FF 

nebo

kontinuálně v rozsahu  1-3 návštěv denně a  v terminálním stadiu onemocnění dle potřeb pacienta 
(signální kód 06349 ruší frekvenční omezení)

Jak probíhá plnění ordinace ?

 • Na základě indikace lékaře provedeme šetření v bydlišti pacienta, sledujeme nejen oblast zdravotní, ale také sociální
 • obeznámíme pacienta se způsobem, indikovaným rozsahem a frekvencí poskytování zdravotní péče
 • výsledky šetření administrativně zpracujeme a požádáme lékaře o případnou konzultaci či doplnění informací
 • přidělíme pacientovi zdravotní sestru, kterou důkladně seznámíme s indikací lékaře a celkovým stavem pacienta
 • následně začne probíhat zdravotní péče u pacienta formou ošetřovatelské návštěvy

Co je náplní ošetřovatelské návštěvy ?


Zdravotní sestra při kontaktu s pacientem nejdříve zhodnotí jeho celkový stav, sleduje stav vědomi, vnímání a poznávání, schopnost komunikace, tělesný komfort. Následně přistoupí k provádění zdravotních výkonů, které jsou ordinovány lékařem a těmi mohou být:

 • kontrola fyziologických funkcí- TK,P,TT,SAT
 • aplikace léčiv -s.c., i.m., i.v., p.o., gtt.,transdermálně, inhalace, vč. zaučení v s.c. aplikaci  ( např. inzulínu, antikoagulace)
 • ošetření defektů, pooperačních ran, péče o kůži
 • ošetření všech typů stomií
 • aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti - periferní a centrální vstupy
 • ošetření PMK, cévkování
 • klyzma, výplach, laváž
 • ošetřovatelská rehabilitace

Během ošetřovatelské návštěvy zdravotní sestra sleduje celkový stav, průběžně hydratuje a edukuje pacienta. Součástí výkonu je také psychická podpora a motivace nejen pacienta, ale i jeho blízkých. 
V případě akutního zvratu zdravotního stavu zdravotní sestra poskytne adekvátní první pomoc, přivolá záchrannou službu, informuje lékaře a rodinu.

V případě péče o pacienta v terminálním  stadium onemocnění provádí komplexní ošetřovatelskou péči, zajišťuje maximální možné fyzické pohodlí pacienta, podává léky proti bolesti- opiáty.
Zejména pak pečuje o duševní potřeby pacienta, ale i rodinných příslušníků. Sleduje psychosomatické potřeby, dietní, pitný a léčebný režim. Pravidelně informuje lékaře o zdravotním stavu, informuje také rodinu o dalších potřebách, nebo potížích pacienta.

Společnost Healthcare Assistance and Social Services s.r.o. - Domácí zdravotní péče Praha, je nestátní zdravotnické zařízení s registrací udělenou Magistrátem Hlavního města Prahy. 
© 2024 Healthcare Assistance and Social Services s.r.o. - Praha. Všechna práva vyhrazena