601 592 141
702 155 093
info@healthcare-agentura.cz
Plaňanská 573/1, Praha

PRO PACIENTY

Domácí zdravotní péče Praha

je služba určená pro osoby, které se potýkají se zdravotními problémy vzniklými ať už na základě věku, úrazu nebo jiného zdravotního postižení a potřebují pomoci s jejich zvládnutím v domácím prostředí.  
Kontaktujte nás a my vám vysvětlíme  vše potřebné.

Veškerá zdravotní péče probíhá na základě úzké součinnosti a ordinace lékaře a to zejména praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře po propuštění z nemocnice. Tato zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění

Jste li hospitalizováni v nemocnici a ošetřující lékař doporučí domácí zdravotní péči, pak nás zpravidla kontaktuje sociální pracovník dané nemocnice a péče trvá pouze 14 dnů. V případě, že je potřeba k rekonvalescenci delší čas, požádáme praktického lékaře o její prodloužení.

Je také možné, že vám domácí zdravotní péči doporučí ambulantní lékař se specializovanou způsobilostí, např. diabetolog, ortoped, chirurg, onkolog, dermatolog a pod.,  i v takovém případě je možné po domluvě s praktickým lékařem domácí zdravotní péči zahájit.
Koho ošetřujeme, jak často a jak probíhá návštěva zdravotní sestry ?
více informací

Sociální pomoc

Cílem této služby je pomoc při zvládání běžných činností v péči o vlastní osobu a prostředí tak, aby byla zachována důstojnost člověka a umožnila mu setrvat ve své domácnosti co nejdéle.

Jedná se o službu doplňkovou, která umožní pokrýt úkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Službu je možné objednat samostatně nebo kombinovat s domácí zdravotní péčí. Úkony sociální pomoci jsou hrazeny přímou platbou.

Ceník

Základní hodinová sazba
124,- Kč/hod
Základní hodinová sazba v den pracovního klidu nebo volna
248,- Kč/hod
Dopravné
35,- Kč/návštěva

Úkony

  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • převlékání lůžkovin
  • pomoc při podávání jídla a pití
  • běžný úklid domácnosti
  • běžné nákupy a pochůzky 
  • donáška léků, pomůcek na předpis
Rádi Vám vše vysvětlíme
a poskytneme odborné rady.
Společnost Healthcare Assistance and Social Services s.r.o. - Domácí zdravotní péče Praha, je nestátní zdravotnické zařízení s registrací udělenou Magistrátem Hlavního města Prahy. 
© 2024 Healthcare Assistance and Social Services s.r.o. - Praha. Všechna práva vyhrazena